Главная » Отклонения в развитии

Аутизм у детей википедия

Аутизм

Аути́зм (грец. autos — «сам» аутизм — «занурення в себе») — це розлад розвитку нервової системи, що характеризується порушенням соціальної взаємодії, вербальної і невербальної комунікації, і повторюваною поведінкою, існують складнощі у взаємодії із зовнішнім світом. з цього приводу виникають порушення в соціалізації. Людина із аутизмом типово уникає спілкування. усяке порушення повсякденного розпорядку й стереотипів виявляється йому трагедією проте інтелект аутиста понижений далеко не завжди, часто виявляються так звані «острівці знання» — області, в яких здібності хворого досягають нормального або навіть геніального рівня.

Зміст

Питання статистики аутизму тісно пов'язане з історією дослідження цього розладу. Статистика також є відмінною в різних країнах. Так у 60-70 роках аутизм діагностували у однієї дитини з 10 000 — і це були в основному випадки так званого генетичного аутизму, коли з перших днів життя дитини спостерігалася симптоматика аутизму. Починаючи з середини 80-х років фахівці відмітили сплеск захворювання аутичного спектру: в Америці статистика говорила про одного хворого на 160 здорових дітей. В Ізраїлі ситуація не набагато краща — один хворий на 200 здорових. В Канаді аутизм діагностується в однієї дитини з 500. Проте статистика генетичного аутизму залишилася незмінною: 1 на 10 000, а все зростання захворюваності припадає на так званий регресивний аутизм, при якому дитина нормально розвивалася до року, але у віковому проміжку від року до трьох раптом починала втрачати навички, припиняла звертати увагу на батьків — тобто ставала аутистом.

За статистикою, опублікованою американським Центром контролю і профілактики захворювань в 2013 році, 1 з 88 американських дітей страждало на аутизм. Сучасні британські статистичні дані говорять, що за останні п'ять років збільшилася не лише кількість дітей, що страждають аутизмом, але також спостерігається збільшення на 15 % кількості дітей, у яких є поведінкові, емоційні і соціальні проблеми. Це говорить про те, що практично щодесятий школяр класифікується як дитина, у якої є якісь особливі потреби.

За даними 2014 року в США до дітей з розладами аутистичного спектра зараховують кожну дитину з 63 дітей. Різке збільшення кількості дітей з аутизмом порівняно з минулим роком дещо можна пояснити зміною діагностичних критеріїв, оскільки з січня 2014 року вже працюють діагностичні критерії DSM-5.

Термін та категоризація проблеми Редагувати

Уперше терміном «аутистичний» почав користуватися Блейлер у 1908 для опису втечі від соціального життя, яка спостерігалась у дорослих, хворих на шизофренію. Цю самостійну проблему вперше описав доктор Каннер у 1943 в своїй ранній праці «Аутистичні порушення емоційного контакту». Саме він визначив ряд ознак, характерних для всіх аутистів:

• Крайня аутистична самотність — діти не здатні нормально налагоджувати відносини з іншими людьми, але виглядали абсолютно щасливими, коли залишались самі.

• Нездоланне нав'язливе прагнення до постійності — діти дуже розчаровувалися, коли відбувались зміни в звичайному ході подій чи обстановці.

• Чудова механічна пам'ять — діти, яких бачив Каннер, були здатні запам'ятати велику кількість абсолютно даремної інформації (наприклад, номери сторінок у предметному вказівнику енциклопедії), що абсолютно не відповідало різкому зниженню інтелекту, яке проявлялось в усіх інших сферах.

• Відтерміновані ехолалії — діти повторювали фрази, які чули, але не використовували (чи з великими складнощами використовували) мову для комунікації.

• Гіперчутливість до сенсорних впливів — діти, за якими Каннер спостерігав, дуже бурхливо реагували на певні звуки і явища, наприклад: шум паротягу, ліфту чи навіть дуновіння вітру. У деяких дітей були труднощі з прийомом їжі або дивні вподобання в їжі.

• Обмеженість репертуару спонтанної активності — у дітей спостерігались стереотипні рухи, репліки, інтереси.

• Хороші когнітивні завдатки — Каннер був переконаний, що надзвичайна пам'ять і моторна спритність, що відрізняють деяких дітей, свідчать про високий інтелект, не зважаючи на те, що в багатьох із цих дітей були відмічені виражені складнощі у навчанні.

• Високоосвічені сім'ї — Каннер відмічав, що у його пацієнтів були високоінтелектуальні батьки.

Пізніше (Kanner і Eisenberg 1956) зі всіх ознак як ключові складові аутизму Каннер виділив тільки дві: «Крайнє відчуження і нав'язливе прагнення до збереження одноманітності обстановки». Інші симптоми він розглядав або як вторинні відносно цих двох та ними спричинені (наприклад, послаблення комунікації), або як неспецифічні для аутизму (наприклад, стереотипії).

Аутизм

Аутизм - это нарушение развития человека, характеризующееся отклонениями в поведении, общении и социальном взаимодействии. Аутизм находит свое выражение в различных формах. Кроме этого, проявления аутизма могут присутствовать при других умственных расстройствах.

Степень тяжести аутизма может варьировать от легкой до тяжелой. Люди с легкой степенью аутизма могут казаться нормальными. У людей с тяжелой степенью аутизма часто полностью нарушена функция мозга, и человека не может функционировать нормально.

В прошлом аутизм часто путали с проявлением детской шизофрении или детским психозом. Как стало появляться больше информации о данном расстройстве, так чаще оно стало диагностироваться. Многие из ранних путаниц, связанных с этим расстройством, уже разрешены.

Ученые выделяют три признака, по которым можно определить, что у человека наблюдается аутизм:

 • Нарушение социального взаимодействия
 • Трудности при общении с другими людьми
 • Особенности поведения

  Нарушение социального взаимодействия

  У человека, страдающего аутизмом, не получается построить здоровые взаимоотношения с другими людьми, что очень важно, находясь в обществе. Нарушение может быть настолько серьезным, что может повлиять на взаимоотношения матери и ребенка в начале жизни ребенка. Важно знать, что ребенок с данным синдром показывает свою привязанность к матери и другим людям, которые о нем заботятся. Однако, способ при помощи которого ребенок с аутизмом выражает свою любовь и привязанность, сильно отличается от способов нормальных детей. Если ребенок мало общается с другими детьми и своими родителями, то врачи не всегда могут определить диагноз аутизма. При развитии ребенка его взаимодействие с обществом становится все более странным. Особенности поведения часто касаются визуального контакта, выражения лица и положения тела. Обычно ребенку с аутизмом трудно установить какие-либо взаимоотношения со сверстниками, и чаще всего ребенок остается изолированным от общества. Также ребенок не выражает заинтересованности в играх или каких-либо видах деятельности по сравнению со сверстниками. Дети с таким расстройством не желают играть в какие-либо игры. В тяжелых случаях дети могут не замечать присутствие других людей.

  У аутистов обычно нарушены коммуникативные способности, т.е. способность к общению с другими людьми. Такие люди могут просто не понимать, что им говорят, такие дети могут не понимать смысл некоторых детских игр, таких как прятки, например.

 • Аутисты часто не участвуют в диалоге. Обычно то, как выражается другой человек, ими воспринимается как нечто непонятное. Речь аутистов обычно монотонная, лишенная эмоций. Фразы чаще всего оборваны, например, аутист произносит: хочу воды, вместо того, чтобы сказать я хочу воды. Часто люди, страдающие аутизмом, повторяют предложения и фразы, сказанные другими людьми. Например, вы можете сказать посмотри на самолет!, а ребенок или взрослый повторяет: "самолет", не понимая, что произносит. Такое повторение слов и фраз носит название эхолалия. В то время как многие люди полагают, что это признак ума (повторение песен и др.), аутисты чаще всего не понимают содержания того, что говорят.

  У ребенка или взрослого, страдающего аутизмом, может наблюдаться острая чувствительность, например, сенсорная или тактильная. В результате у человека наблюдается сильная непереносимость громких звуков или толпы, визуальной и тактильной стимуляции. Для некоторых аутистов вечеринка или шумные компании могут иметь опасные последствия. Ярлыки на одежде могут восприниматься этими людьми как нечто болезненное. Также непереносимыми вещами могут быть: хождение босиком, игра с моделированием вещей (например, аппликации), праздничный торт. С другой стороны у человека могут наблюдаться неразвитые реакции на такие же виды стимуляции. Аутист вместо того, чтобы говорить может закричать или подносить что-либо к глазам. Поведение человека, страдающего аутизмом, нельзя предсказать. Такие люди часто трогают различные предметы, чтобы ощутить их форму.

  У многих детей и взрослых, страдающих аутизмом, может быть нечто вроде ритуала. Даже такое занятие как принятие ванны может быть очень трудным для аутиста: ему требуется определенный объем воды в ванне, точная температура воды, одно и то же полотенце и мыло, которыми он пользовался раньше.

  Так же может наблюдаться нецеленонаправленное поведение или действия. Например, человек может постоянно дергать себя за волосы или наматывать их на палец, ходить на цыпочках, хлопать в ладоши и др. Ребенок или взрослый может постоянно играть в одну и ту же игру, или носить с собой одну и ту же игрушку. Например, ребенок может выстроить все свои игрушки в ряд, а взрослый тоже самое может делать с одеждой, повторяя каждый день одно и тоже действие. При любой попытке помешать аутисту, с его стороны можно ожидать непредсказуемую реакцию, включая то, что он может наброситься. Те предметы, которые можно поворачивать, открывать или закрывать больше всего привлекают внимание аутистов. Если аутиста оставить одного, то он часами может сидеть в одиночестве, крутить или поворачивать какой-либо предмет, включать или выключать свет. У некоторых аутистов вырабатывается особенная "любовь" к каким-либо неодушевленным предметам, таким как скрепки или кусочек бумаги.

  Детский аутизм

  Что такое Детский аутизм -

  К собственно детскому аутизму относятся аутистическое расстройство, инфантильный аутизм, инфантильный психоз, синдром Каннера.

  Первые описания этого расстройства были сделаны Henry Maudsley (1867). В 1943 г. Leo Kanner в труде Аутистические расстройства аффективного общения дал отчетливое описание этого синдрома, назвав его инфантильным аутизмом.

  Распространенность детского аутизма составляет 4 - 5 случаев на 10000 детей. Преобладают перворожденные мальчики (в 3-5 раз чаще, чем девочки). Но у девочек аутизм имеет более тяжелое течение, и, как правило, в этих семьях уже встречались случаи с когнитивными нарушениями.

  Что провоцирует / Причины Детского аутизма:

  Причины детского аутизма до конца не известны.

  Существует ряд клинически и экспериментально подтвержденных гипотез об этиопатогенезе расстройства:

 • 1) Слабость инстинктов и аффективной сферы
 • 2) информационная блокада, связанная с расстройствами восприятия
 • 3) нарушение переработки слуховых впечатлений, ведущее к блокаде контактов
 • 4) нарушение активирующего влияния ретикулярной формации ствола мозга
 • 5) нарушение функционирования лобно-лимбического комплекса, ведущее к расстройству мотивации и планирования поведения
 • 6) искажения обмена серотонина и функционирования серотонинэргических систем мозга
 • 7) нарушения парного функционирования полушарий головного мозга.
 • Наряду с этим существуют психологические и психоаналитические причины расстройства. Существенную роль играют генетические факторы, так как в семьях, страдающих аутизмом, данное заболевание встречается чаще, чем среди населения в целом. Аутизм в какой-то мере связан с органическим мозговым расстройством (часто в анамнезе сведения об осложнениях в период внутриутробного развития и при родах), корреляция с эпилепсией в 2% случаев (по некоторым данным, в общей детской популяции эпилепсии в 3,5%). У некоторых больных выявлены диффузные неврологические аномалии - мягкие признаки. Специфические нарушения ЭЭГ отсутствуют, но обнаружена различная ЭЭГ патология у 10-83% аутичных детей.

  Симптомы Детского аутизма:

  В своем первоначальном описании Kanner выделил основные признаки, которые используются до настоящего времени.

 • - Начало расстройства в возрасте до 2,5-3 лет , иногда после периода нормального развития в раннем детстве. Обычно это красивые дети с как будто прорисованным карандашом задумчивым, сонным, отрешенным лицом - лицо принца.
 • - Аутистическое одиночество - неспособность устанавливать теплые эмоциональные взаимоотношения с людьми. Такие дети не отвечают улыбкой на ласки и проявления любви родителей. Им не нравится, когда их берут на руки или обнимают. На родителей они реагируют не больше, чем на других людей. Одинаково ведут себя с людьми и неодушевленными предметами. Практически не выявляют тревоги при разлуке с близкими и в незнакомой обстановке. Типичным является отсутствие глазного контакта.
 • - Расстройство навыков речи . Речь часто развивается с задержкой или не возникает вообще. Иногда она нормально развивается до 2-летнего возраста, а затем частично исчезает. Аутичные дети мало используют категории значения в памяти и мышлении. Некоторые дети производят шум (щелчки, звуки, хрипы, бессмысленные слоги) в стереотипной манере при отсутствии желания в общении. Речь обычно построена по типу немедленных или задержанных эхолалий или в виде стереотипных фраз вне контекста, с неправильным использованием местоимений. Даже к 5-6 годам большинство детей называет себя во втором или третьем лице или по имени, не используя Я.
 • - Навязчивое желание однообразия. Стереотипное и ритуальное поведение, настаивание на сохранении всего в неизмененном виде и сопротивление переменам. Они предпочитают есть одну и ту же пищу, носить одну и ту же одежду, играть в повторяющиеся игры. Деятельность и игра аутичных детей характеризуются ригидностью, повторяемостью и монотонностью.
 • - Типичны также причудливое поведение и манерность (например, ребенок постоянно кружится или раскачивается, теребит свои пальцы или хлопает в ладоши).
 • - Отклонения в игре. Игры чаще стереотипны, не функциональны и не социальны. Преобладает нетипичное манипулирование игрушками, отсутствуют воображение и символические черты. Отмечено пристрастие к играм с неструктурированным материалом - песком, водой.
 • - Атипичные сенсорные реакции. Аутичные дети отвечают на сенсорные стимулы либо чрезвычайно сильно, либо слишком слабо (на звуки, боль). Они избирательно игнорируют на обращенную к ним речь, проявляя интерес к неречевым, чаще механическим звукам. Болевой порог чаще понижен, или отмечается атипичная реакция на боль.
 • При детском аутизме могут наблюдаться и другие признаки. Внезапные вспышки гнева, или раздражения, или страха, не вызванные какими-либо очевидными причинами. Иногда такие дети либо гиперактивны, либо растеряны. Поведение с самоповреждением в виде ударов головой, кусания, царапания, вырывания волос. Иногда отмечаются нарушения сна, энурез, энкопрез, проблемы с питанием. В 25% случаев могут быть судорожные припадки в предпубертатном или пубертатном возрасте.

  Первоначально Kanner полагал, что умственные способности у детей с аутизмом нормальны. Однако около 40% детей с аутизмом имеют IQ ниже 55 (тяжелая умственная отсталость) 30% - от 50 до 70 (легкая отсталость) и около 30% имеют показатели выше 70. У некоторых детей обнаруживаются способности в какой-либо определенной сфере деятельности - осколки функций, несмотря на снижение других интеллектуальных функций.

  Диагностика Детского аутизма:

 • 1) невозможность устанавливать полноценные отношения с людьми с начала жизни
 • 2) крайняя отгороженность от внешнего мира с игнорированием средовых раздражителей до тех пор, пока они не становятся болезненными
 • 3) недостаточность коммуникативного использования речи
 • 4) отсутствие или недостаточность зрительного контакта
 • 5) страх изменений в окружающей обстановке (феномен тождества по Kanner)
 • 6) непосредственные и отставленные эхолалии (грамофонная попугайная речь по Kanner)
 • 7) зарержка развития Я
 • 8) стереотипные игры с неигровыми предметами
 • 9) клиническое проявление симптоматики не позднее 2-3 лет.
 • При использовании этих критериев важно:

 • а) не расширять содержание
 • б) строить диагностику на синдромологическом уровне, а не на основе формальной фиксации наличия тех или иных симптомов
 • в) учитывать наличие или отсутствие процессуальной динамики выявляемых симптомов
 • г) принимать во внимание, что неспособность к установлению контакта с другими людьми создает условия для социальной депривации, ведущей к симптомам вторичных задержек развития и компенсаторных образований.
 • Неполные синдромы встречаются чаще. Их необходимо отличать от психозов детского возраста, аутистической психопатии Аспергера. Детская шизофрения редко встречается в возрасте до 7 лет. Она сопровождается галлюцинациями или бредом, судорожные припадки встречаются крайне редко, умственная отсталость не типична.

  Следует исключать расстройства слуха. Аутистичные дети редко лепечут, в то время как у глухих детей отмечается относительно нормальное лепетание до 1 года. Аудиограмма и вызванные потенциалы указывают на значительную потерю слуха у глухих детей.

  Расстройство развития речи отличается от аутизма тем, что ребенок адекватно реагирует на людей и способен к невербальному общению.

  Умственная отсталость должна дифференцироваться с детским аутизмом, так как около 40-70% аутистичных детей страдают умеренной или выраженной умственной отсталостью. Основные отличающие особенности: 1) умственно отсталые дети обычно относятся к взрослым и другим детям в соответствии со своим возрастом 2) они используют речь, которой владеют в той или иной степени для общения с другими 3) у них имеет место относительно ровный профиль задержки без осколков усиленных функций 4) у ребенка с детским аутизмом речь поражается сильнее, чем другие способности.

  Дезинтегративный (регрессивный) психоз (липоидоз, лейкодистрофия или болезнь Геллера) обычно начинается в возрасте от 3 до 5 лет. Заболевание начинается после периода нормального развития и прогрессирует в течение нескольких месяцев с развитием нарушений интеллекта, всех сфер поведения со стереотипиями и манерностью. Прогноз неблагоприятный.

  Лечение Детского аутизма:

  Включает в себя три направления:

 • 1. Лечение нарушений поведения.
 • 2. Медико-психолого-педагогическая коррекция.
 • 3. Семейная терапия.
 • Необходима разноплановость, разносторонность и комплексность лечебно-реабилитационных мероприятий с единством биологических и психологических методов. Медико-педагогическая и психологическая помощь наиболее продуктивна на основных этапах формирования личности (до 5-7 лет).

  Патогенетический эффект медикаментозных средств максимален в возрасте до 7-8 лет, после чего медикаменты оказывают симптоматическое действие.

  В настоящее время наиболее рекомендован амитриптилин как основное психотропное средство у детей дошкольного возраста (15- 50 мг/сут), длительными курсами по 4-5 мес. Некоторые исследователи отводят роль этиопатогенетического средства витамину В6 (в дозах до 50 мг/сут). Применимы атипичные нейролептики рисперидон (рисполепт) в дозах 0,5-2 мг/сут в течение 1-2 лет. При их приеме редуцируются нарушения поведения, снижается гиперактивность, стереотипии, суетливость и замкнутость, ускоряется обучение.

  Фенфлурамин, препарат с антисеротонинергическими свойствами, влияет на расстройства поведения и аутизм.

  Транквилизаторы не оказывают влияния на патогенетические звенья. Они воздействуют на невротическую симптоматику. Более уместны бензодиазепины.

  Традиционные нейролептики оказывают на клиническую картину неоднозначное действие. Предпочтительны препараты без выраженного седативного действия (галоперидол 0,5-1 мг/сут трифтазин 1-3 мг/сут), иногда эффективны небольшие дозы неулептила. В целом существенного и стойкого улучшения нейролептики не обеспечивают. Заместительная терапия (ноотропил, пирацетам, аминалон, пантогам, баклофен, фенибут) используется развернутыми повторными курсами в течение ряда лет.

  Перспективы медикаментозной терапии зависят от сроков начала, регулярности приема, индивидуальной обоснованности и от включенности в общую систему лечебно-реабилитационной работы.

  К каким докторам следует обращаться если у Вас Детский аутизм:

  Вас что-то беспокоит? Вы хотите узнать более детальную информацию о Детского аутизма, ее причинах, симптомах, методах лечения и профилактики, ходе течения болезни и соблюдении диеты после нее? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору – клиника Euro lab всегда к Вашим услугам! Лучшие врачи осмотрят Вас, изучат внешние признаки и помогут определить болезнь по симптомам, проконсультируют Вас и окажут необходимую помощь и поставят диагноз. Вы также можете вызвать врача на дом . Клиника Euro lab открыта для Вас круглосуточно.

  Как обратиться в клинику:
  Телефон нашей клиники в Киеве: (+38 044) 206-20-00 (многоканальный). Секретарь клиники подберет Вам удобный день и час визита к врачу. Наши координаты и схема проезда указаны здесь. Посмотрите детальнее о всех услугах клиники на ее персональной странице.

  Если Вами ранее были выполнены какие-либо исследования, обязательно возьмите их результаты на консультацию к врачу. Если исследования выполнены не были, мы сделаем все необходимое в нашей клинике или у наших коллег в других клиниках.

  У Вас. Необходимо очень тщательно подходить к состоянию Вашего здоровья в целом. Люди уделяют недостаточно внимания симптомам заболеваний и не осознают, что эти болезни могут быть жизненно опасными. Есть много болезней, которые по началу никак не проявляют себя в нашем организме, но в итоге оказывается, что, к сожалению, их уже лечить слишком поздно. Каждое заболевание имеет свои определенные признаки, характерные внешние проявления – так называемые симптомы болезни . Определение симптомов – первый шаг в диагностике заболеваний в целом. Для этого просто необходимо по несколько раз в год проходить обследование у врача . чтобы не только предотвратить страшную болезнь, но и поддерживать здоровый дух в теле и организме в целом.

  Если Вы хотите задать вопрос врачу – воспользуйтесь разделом онлайн консультации. возможно Вы найдете там ответы на свои вопросы и прочитаете советы по уходу за собой . Если Вас интересуют отзывы о клиниках и врачах – попробуйте найти нужную Вам информацию на форуме. Также зарегистрируйтесь на медицинском портале Euro lab . чтобы быть постоянно в курсе последних новостей и обновлений информации на сайте, которые будут автоматически высылаться Вам на почту.

  Другие заболевания из группы Психические расстройства и расстройства поведения:

  Детский аутизм: симптомы, причины, лечение

  Аутизм у детей википедия

  Детский аутизм требует терпения и социализации!

  Аутизм является состоянием, при котором образно говоря мозг приходит в “беспорядок”, из-за чего ребенку трудно общаться и понимать других людей. При аутизме, различные участки мозга не в состоянии работать вместе. Большинство людей, страдающих этой патологией, всегда будут иметь некоторые проблемы, связанные с коллективом, но ранняя диагностика и лечение помогают все большему и большему количеству детей, которые имеют диагноз аутизм, полностью реализовать свой потенциал.

  Аутизм: что это?

  На вопрос, что такое аутизм у детей, ответить довольно сложно, так как до сих пор ведутся споры на эту тему. Аутизм, как правило, проявляется в семьях на уровне нескольких поколений, поэтому специалисты думаю, что эта патология имеет наследственную основу. Ученые пытаются выяснить, какие именно гены могут нести ответственность за передачу аутизма в семьях. Другие исследования, пытаются найти и другие причины медицинского характера.

  Ложные утверждения в новостях привели к тому, что некоторые родители обеспокоились связью между аутизмом и вакцинами. Но исследования до сих пор не обнаружили этой зависимости, медики считают, что причины аутизма никак не связаны с вакцинацией детей.

  Симптомы аутизма

  Признаки аутизма почти всегда начинают проявляться у ребенка в возрасте 3-х лет. Как правило, родители впервые замечают, что их малыш еще не начал говорить и ведет себя немного не так, как другие дети того же возраста. Это является нормой для ребенка, имеющего ранний детский аутизм: если он начнет говорить в то же время, как и другие дети того же возраста, то быстро утратит свои языковые навыки.

  Симптомы аутизма включают в себя:

 • Задержка начала свободного разговора или вообще отсутствие речи. Ребенок может казаться глухим, даже если слуховые тесты в норме.
 • Повторяющиеся типы поведения, своеобразные интересы и игры. Примеры включают в себя активные покачивания телом, необычные положения, своеобразное поведение с различными объектами. Если вы пытаетесь его становить, то ребенок очень сильно расстраивается.
 • Не бывает типичных детей с аутизмом. Они могут иметь различные виды поведения, от легкой до тяжелой степени проявления расстройства. Родители часто говорят, что их ребенок, имеющий данный диагноз, предпочитает играть в одиночку и не стремится даже смотреть на других людей.

  Аутизм у детей может также включать в себя другие проблемы:

 • Многие дети с аутизмом имеют слабый интеллект - ЗПР с симптомами аутизма.
 • Подростки, страдающие аутизмом, часто становятся подавленными, часто проявляют беспокойство, особенно если имеют средний или выше среднего интеллект.
 • Некоторые дети в подростковом возрасте получают дополнительные расстройства, такие как эпилепсия.
 • Существуют рекомендации, которым нужно следовать, если ваш ребенок имеет симптомы аутизма.
 • Аутизм: симптомы и диагностика

  Руководящие принципы классификации симптомов лежат в таких категориях, как:

 • Социальное взаимодействие и отношения. Например, ребенок может иметь проблемы, при зрительном контакте с другими людьми. Дети с аутизмом могут иметь сильные расстройства, активно воспринимая чужие чувства, такие как боль или печаль.
 • Вербальная и невербальная коммуникация. Например, ребенок может никогда не говорить. Или, наоборот, он может часто повторять определенное фразу снова и снова.
 • Ограниченные интересы в деятельности или играх. Например, дети младшего возраста часто сосредотачиваются на отдельных частях игрушки, а не играют со всей игрушки. Дети старшего возраста и взрослые могут быть очарованы определенными темами, такими как колода карт или номерные знаки.
 • Ваш ребенок может также пройти тест на слух и некоторые другие тесты, чтобы убедиться, что проблемы не вызваны каким-либо другим состоянием.

  Лечение аутизма у детей

  Лечение аутизма включает в себя специальный поведенческий тренинг. Ребенок должен получать различные награды за соответствующее поведение (положительное подкрепление). Так можно научить малышей и дошкольников социальным навыкам, общению и самопомощи, которая потребуется когда они станут старше. Раннее лечение, помогает большинству детей с аутизмом научиться относиться лучше к другим. Они учатся общаться и помогать себе, когда они становятся старше.

  В зависимости от степени болезни, лечение может включать в себя такие практики, как речевая терапия или физиотерапия. Медицина иногда использует специальные препараты для лечения проблем, таких как депрессия или обсессивно-компульсивное поведение.
  Вариант лечения зависит от симптомов, которые различны для каждого ребенка и могут меняться с течением времени. Люди, страдающие аутизмом, настолько различны, что то, что помогает одному человеку не может помочь другому. Так что старайтесь работать со всеми специалистами, участвующими в образовании вашего ребенка и заботьтесь о том, чтобы найти лучший способ управления симптомами, так как устранить их полностью невозможно.
  Важной частью плана лечения вашего ребенка является правильное к нему отношение других членов семьи, очень важно тщательно изучить все об аутизме и его симптомах. Прочтения одной википедии будет точно недостаточно Правильный подход к болезни поможет снизить всей семье стресс и улучшить функции ребенка. Некоторые семьи нуждаются в большей помощи, чем другие, поэтому важно собрать в комплексе любую поддержку от семьи, детей, друзей, общественных учреждений.

  Помните эти советы:

 • Планируйте отдых. Ежедневные требования по уходу за ребенком с аутизмом могут занять всю вашу жизнь, а затем начнут раздражать и вас и его. Планируемые перерывы помогут всей семье соблюсти душевное равновесие.
 • Обращайтесь за дополнительной помощью к специалистам, когда ваш ребенок становится старше. Подростковый возраст может быть очень трудным временем для детей с аутизмом.
 • Свяжитесь с другими семьями, которые имеют детей с аутизмом. Вы можете поговорить о своих проблемах и получить грамотные советы.
 • Воспитание ребенка с аутизмом - это тяжелый труд. Но с поддержкой и обучением, ваша семья сможет справиться с ситуацией.

  Поделиться ссылкой:

  Источники:
  uk.wikipedia.org, da-med.ru, www.eurolab.ua, detskoe-zdorove.ru

  Следующие статьи  Комментариев пока нет!
  Ваше имя *
  Ваш Email *

  Сумма цифр справа: код подтверждения